Το σχολείο μας

     Το σχολείο μας έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με τη μορφή που είναι σήμερα το 1985.

     Το σχολικό έτος 2019-2020 λειτουργούν 13 τμήματα γενικής αγωγής, ένα τμήμα ειδικής αγωγής και τρία τμήματα ολοημέρου.

     Από το σχολικό έτος 2010-2011 εφαρμόζεται το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

     Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν, αίθουσα πληροφορικής, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη.