Επικοινωνία

Διευθύντρια : Κουβέτη Αθηνά

Υποδιευθύντρια : Ευστρατίου Στέλλα

Στοιχεία

Διεύθυνση

Μαραθώνος 2

Email Address

12dimxan@sch.gr
mail@12dim-xanth.xan.sch.gr